Category: אינסטלציה

למה צריך לטפל בבור ספיגה?

במדינת ישראל יש תשתית ביוב מסודרת. יש קווי ביוב שאליהם מתחברים במידה ובונים בית חדש, כך שהביוב כולו מתקדם לעבר מקומות המועדים לניקוז. בעבר היו אלו בורות ספיגה שלא היו מחוברים לקווי ביוב והיה...